Regulamin

Regulamin serwisu ogłoszeniowego AutaTu.pl - Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne
 

 1. Serwis ogłoszeniowy AutaTu.pl to miejsce, gdzie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia motoryzacyjne. Dalej określany jest w tym regulaminie jako Serwis.
 2. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego AutaTu.pl oznacza akceptację tego regulaminu przez użytkownika.
 4. Umieszczenie ogłoszeń w serwisie AutaTu.pl jest darmowe dla wszystkich.
 5. Ogłoszenia zamieszczane w niniejszym serwisie skierowane są do polskojęzycznych użytkowników internetu.
 6. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.
 7. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji drogą e-mailową od serwisu ogłoszeniowego AutaTu.pl.
 8. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
 9. Informacje zawarte na stronach serwisu AutaTu.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 10. Serwis ogłoszeniowy AutaTu.pl nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treść ogłoszeń,
  • za linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń,
  • za roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
  • za zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
  • za oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
  • za zgodność usług i towarów z opisem,
  • za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach,
  • za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w serwisie AutaTu.pl zostaną wykorzystane,
  • za funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 11. Serwis AutaTu.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego.
 12. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie AutaTu.pl spoczywa wyłącznie na użytkownikach serwisu.
 13. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
 14. Kolejne identyczne ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin publikacji ogłoszenia wybiera osoba zamieszczająca ogłoszenie.
 15. Ogłoszenia nie spełniające wymogów określonych w regulaminie będą usuwane.
 16. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie za pomocą serwisu AutaTu.pl.
 17. Serwis ogłoszeniowy AutaTu.pl zastrzega sobie prawo do:
  • zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres,
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem,
  • usuwania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności,
  • nie umieszczania/usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 18. Użytkownik korzystający z serwisu AutaTu.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.
 19. Serwis ogłoszeniowy AutaTu.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017r.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.